Navigation

Bečki univerzitet za biznis i ekonomiju

Bečki univerzitet za ekonomiju u biznis je jedan od najvećih univerziteta u Austriji, sa preko 700 istraživača i 23.000 studenata. U okviru WU Vienna, Social Impact Award je koordinisan od strane Centra za Društveno Preduzetništvo. Cilj Centra je da istražuje mlado polje društvenog preduzetništva u Austriji i centralnoj i istočnoj Evropi i da pruži ekspertizu i podršku zainteresovanim akterima.


Impact Hub Beč

U kratkim crtama: to je mesto koje inspiriše i podržava nova rešenja za najaktuelnije teme u svetu. Nalazi se u lepom, renoviranom potkrovlju u centru grada, ugrađen je u globalnu mreži ljudi i mesta posvećenih kreiranju pozitivnih promena, ispunjen svim alatima i dodacima koji su potrebni za realizaciju ideja koje kreiraju uticaj i razvoj novih poduhvata. Pojedinci i timovi rade na inicijativama za smanjenje siromaštva, energetska rešenja od recikliranih proizvoda, dizajn pristupi održivosti ili modnih brendova sa sociokulturološkom misijom. NVO organizuju strateške sastanke ovde ili kreativne radionice. Kompanije koriste prostor za nove ideje za razvoj njihove društvene korporativne odgovornosti. Događaji svih vrsta povezuju teoriju sa praksom, povezuju biznis i društvo, staro i mlado.


ERSTE Fondacija je nastala iz prve austrijske štedionice, 2003. godine. ERSTE Fondacija ulaže u društvenom razvoju u Austriji i centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Podržava društvenu participaciju i građanski angažman, a to promoviše spajajući ljude i znanje nedavne istorije regiona, koji je od 1989. ponovo u tranziciji. Erste Stiftung takođe razvija sopstvene projekte u okviru tri programa - socijalna pitanja, kultura i Evropa.


Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close