• Eyephones

    youtube

    U okvir naočara su ugradjene LED diode koje svetlosnim signalima upozoravaju korisnika o neposrednoj opasnosti. Ako zvuk dolazi sa leve strane, svetlo će se pojaviti na levoj strani okvira. Ako zvuk dolazi od pozadi, svetlece donja strana okvira. Desna za desno i gornja strana za zvuk koji je ispred naočara. Naravno, neće svaki zvuk aktivirati upozorenje, već samo onaj čija se jačina proceni kao opasnost (npr. sirena automobila na određenoj udaljenosti, zvuk voza koji se približava, škripanje guma, itd..). Taj deo zadatka će obavljati mikrokontroler. Signali su veoma efikasni.