Navigation

Zajednica mladih socijalnih inovatora koja transformiše svoje namere u akciju

Radimo na stvaranju zajednice mladih koji svoje namere transformišu u akcije. Podržavamo ih u razvoju društvenih preduzeća koja se suočavaju sa najizazovnijim problemima našeg vremena. Igramo se, eksperimentišemo, sanjamo velike snove, vredno radimo. To činimo kroz niz događaja i radionica usmerenih ka širenju svesti o društvenom preduzetništvu, podučavanju veštinama neophodnim za pretvaranje opštih namera u obećavajuće preduzetničke poduhvate, pružajući pristup različitim mrežama vršnjaka i profesionalaca i promociji najboljih timova kroz Social Impact Award.Social Impact Award u Srbiji

Social Impact Award je najveći projekat u Evropi, posvećen studentima, na temu društvenog preduzetništva. Osnovan je od strane Univerziteta za biznis i ekonomiju iz Beča i Impact HUB-a . Misija projekta je promocija društvenog preduzetništva među studentima. Sam projekat sastoji se iz tri dela: edukativnog, inkubacije i nagrade za najbolje ideje. Edukativni deo realizuje se kroz više od 30 radionica koje će se održavati tokom februara, marta i aprila u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Radionice vode učesnike od samih osnova društvenog preduzetništva, preko njihovih biznis ideja do biznisa potpuno spremnog za implementaciju. U aprilu, nakon radionica, otvara se konkurs gde studenti mogu da podnose svoje ideje za pokretanje društvenih preduzeća i stručni žiri odabira osam finalista. Finalisti nakon toga prolaze kroz intezivni tromesečni program inkubacije kroz koji razvijaju svoju ideju i dobijaju mentora koji radi sa njima. U septembru se biraju 4 pobednička tima koji dobijaju početni kapital u iznosu od 1500 EUR i put na internacionalnu konferenciju u Beču sa pobednicima iz cele Evrope. Ovim projektom prvenstveno želimo da podignemo svest mladih o društvenom preduzetništvu i da im damo alate i podršku da se oprobaju u ulozi društvenih preduzetnika i direktno utiču na živote ljudi u svom okruženju.

Naša osnovna uverenja i teorija promene

Mi verujemo u potencijal mladih da stvaraju promene. Polazimo od pretpostavke i iskustva da većina studenata želi da ostari poziitivan uticaj na društvo i da ima talenat i energije da to i učini.

Verujemo da je preduzetnički proces idealno sredstvo za ostvarivanje ovih potencijala. Na putu stvaranja svog društvenog preduzeća, mladi lakše dolaze u kontakt sa svojim aspiracijama za bolje društvo i sa kreativnošću koju poseduju. Na ovaj način, mladi su pozvani da preuzmu ulogu aktivnih građana, da se približe realnosti društva u kome žive i da kroz saradnju artikulišu i testiraju pogodna rešenja za društvene izazove. Priključivanje mladih ovom procesu u okruženju punom podrške pruža im iskustvo učenja sa potencijalno transformišućim efektima: u pogledu alata, koncepata i prakse društvenog preduzetništva, timskog rada i, kao najvažnije, u pogledu sopstvene mogućnosti stvaranja pozitvnog uticaja.

Verujemo da je ovo vredno iskustvo za mlade i društvo u celini, bez obzira na to da li odaberu da stečeno znanje primene kao društveni preduzetnici, u javnim i privatnim organizacijama ili drugim oblicima društvenog angažovanja u toku ili nakon Social Impact Award-a. Zato je naš cilj da povećamo broj i spremnost mladih koji svoje talente koriste u ostvarivanju društvenog uticaja.

Sa preko 90 miliona mladih samo u okviru EU, vidimo izuzetno veliki potencijal za obrazovanje i podršku narednoj generaciji društvenih preduzetnika u Evropi i šire. U ovom trenutku samo nekoliko procenata ovih mladih dolazi u kontakt sa temama preduzetništva i društvenog preduzetništva kroz svoje formalno obrazovanje, dok još manje njih dobija podršku u pokretanju svojih socijalnih poduhvat. Mi verujemo da Social Impact Award poseduje snagu da dopre do velikog broja ovih mladih i pomogne im u oslobađanju svojih talenata za društveno preduzetništvo.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close